Business continuity

Business Continuity is een samenhangend stelsel van maatregelen, die zowel preventief, detectief, repressief als correctief werkzaam zijn.
In preventieve zin hebben maatregelen tot doel te voorkomen dat zich situaties voordoen die de continuïteit van de organisatie kunnen aantasten.

Indien een risico zich heeft gemanifesteerd, zorgen detectieve maatregelen ervoor dat zo spoedig mogelijk bekend wordt dát een bedreiging zich voordoet. Vervolgens treden repressieve maatregelen in werking om de bedreiging zo snel mogelijk te stoppen en de gevolgschade zo veel mogelijk te beperken. Correctieve maatregelen zorgen er uiteindelijk voor dat de bedrijfsprocessen binnen een acceptabele periode hersteld kunnen worden. 

Door diverse ICT diensten samen te voegen, kan er voor uw organisatie een Business Continuity Plan worden samengesteld. Hierin worden protocollen vastgesteld om in het geval van calamiteiten binnen een vooraf bepaalde tijd weer operationeel te zijn.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren. Voor vragen neem contact met ons op.

Online support