Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Privacystatement

Privacystatement

Doeleinden verwerking

Arrows ICT Solutions verwerkt uw persoonsgegevens met als doel uw helpdesk meldingen te registeren en u te informeren over updates en ontwikkelingen mbt uw incidenten en algemene ICT gerelateerde zaken.

Wettelijke grondslag verwerking

Arrows ICT Solutions verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:
De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene

Betrokkene is niet verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan Arrows ICT Solutions. De volgende gegevens zijn verplicht, Voornaam, Achternaam, E-mail Adres.
Indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet aan Arrows ICT Solutions verstrekt, dan kan betrokkene geen incidenten melden bij de helpdesk van Arrows ICT Solutions.

Ontvangers persoonsgegevens

Arrows ICT Solutions zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen door Arrows ICT Solutions worden bewaard voor de duur van de overeenkomst, 3 maanden na beëindiging van de overeenkomst zullen alle persoonsgegevens worden verwijderd.

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Als betrokkene heeft u ook het recht Arrows ICT Solutions te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Arrows ICT Solutions verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die Arrows ICT Solutions doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.
Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via email of per post indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u schriftelijk via email of post indienen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Arrows ICT Solutions
Schepersweg 2B
6049 CV HERTEN

info@arrowsict.nl
0475-497341

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Arrows ICT Solutions, neem dan contact op met Arrows ICT Solutions via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.